logo
button homenederlandsespagnolfrancaisenglish
Hoe word ik lid ?

Wil je graag deel uitmaken van onze organisatie? Dat kan !

Het lidgeld bedraagt 12 euro. Stortingen zijn welkom op rekening BE19 9799 6716 8312 (Centro Andino vzw, Hertog Van Brabantlei 9, 2660 Hoboken) met vermelding "Lidgeld".

En lid ben je pas als je ons ook de volgende informatie bezorgt

Via e-mail :

stuur je gegevens ( voornaam, naam, straat + nummer, postcode, gemeente, telefoonnummer & e-mailadres) naar : sara.joos@centroandino.be en centroandino@gmail.com

of

Via post :

Druk dit formulier af en stuur het op naar : Centro Andino vzw, Hertog Van Brabantlei 9, 2660 Antwerpen-Hoboken.

Bulletin :

Zo Blijft u tevens op de hoogte van onze activiteiten want u ontvangt dan vier keer per jaar ons ‘Bulletin’.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Meer informatie vindt u in onze privacyverklaring.