logo
button homenederlandsespagnolfrancaisenglish
Wat doen wij > Vergaderingen

Algemene vergaderingen

Jaarlijks houdt de vzw Centro Andino een Algemene Statutaire Ledenvergadering. Deze gaat door op de laatste zondag van februari. Daarop worden alle vaste leden uitgenodigd. Elk jaar stuurt het bestuur een uitnodiging aan enkele sympathisanten die zich inzetten voor de vereniging.

De agenda ziet er als volgt uit:

  1. Opening door de voorzitter
  2. Nazicht aanwezige leden en volmachten
  3. Goedkeuring van de notulen van de Statutaire Algemene Ledenvergadering van het afgelopen jaar
  4. Goedkeuring van het activiteitenverslag
  5. Goedkeuring van het financieel verslag
  6. Goedkeuring van de begroting
  7. Statutaire verkiezing van een nieuwe raad van bestuur en plaatsvervangers
  8. Kwijting van de uittredende bestuurders
  9. Varia

Bestuursvergaderingen en andere vergaderingen

  • In 2018 vonden 11 bestuursvergaderingen plaats en 22 andere vergaderingen.
  • In 2017 vonden 9 bestuursvergaderingen plaats en 18 andere vergaderingen.
  • In 2016 vonden 9 bestuursvergaderingen plaats en 21 andere vergaderingen.
  • In 2015 vonden 9 bestuursvergaderingen plaats en 24 andere vergaderingen.
  • In 2014 vonden 10 bestuursvergaderingen plaats en 26 andere vergaderingen.
  • In 2013 vonden 9 bestuursvergaderingen plaats en 23 andere vergaderingen.
  • In 2012 vonden 9 bestuursvergaderingen plaats en 18 andere vergaderingen.
  • In 2011 vonden 11 bestuursvergaderingen plaats en 15 andere vergaderingen.
  • In 2010 vonden 10 bestuursvergaderingen plaats en 15 andere vergaderingen.
  • In 2009 vonden 10 bestuursvergaderingen plaats en 7 andere vergaderingen.
  • In 2008 vonden 10 bestuursvergaderingen plaats en 9 andere vergaderingen.
  • In 2007 vonden 10 bestuursvergaderingen plaats en 19 andere vergaderingen.
  • In 2006 vonden 9 bestuursvergaderingen plaats en 17 andere vergaderingen.
  • In 2005 vonden 10 bestuursvergaderingen plaats en 12 andere vergaderingen.
  • In 2004 vonden 10 bestuursvergaderingen plaats en 11 andere vergaderingen.
  • In 2003 vonden 11 bestuursvergaderingen plaats en 18 andere vergaderingen.
  • In 2002 vonden 10 bestuursvergaderingen plaats en 6 andere vergaderingen.