logo
button homenederlandsespagnolfrancaisenglish
Wat doen wij > Verzenden goederen

Om de ingezamelde goederen ter plaatse te krijgen, moeten er nogal wat papieren in orde gebracht worden. Een overzicht :

Als Centro Andino vzw voldoende goederen heeft verzameld om te worden verzonden, worden eerst de partners in Peru en Paraguay aangeschreven om een duidelijke afspraak te maken wanneer de container kan worden verzonden. Dan kan alles van start gaan: de container bestellen , hem laten komen, zorgen dat er een vorklift aanwezig is en de container laden.

Alle gegevens van de geladen goederen, met name de laadlijst, worden overgemaakt aan Ludo Van Dyck. Hij voorziet een slot en een slotnummer. Daarna vertrekt de container naar de haven, waar hij wordt gewogen. Het weegdocument wordt dan opgemaakt en de permis wordt gemaakt voor de rederij, die de douanedocumenten kan opmaken.

Centro Andino vzw houdt de kopies van die documenten bij, de originelen gaan mee met de container. Daarna moet Centro Andino vzw nog zorgen voor een certificaat van gift, verdeelbrieven en verzamelbrief voor de begunstigden; de certificaten laten legaliseren en eventuele facturen opmaken.


Verzendingen

Hier volgt een overzicht van de verzendingen per container die Centro Andino de laatste jaren heeft gedaan naar Peru en Paraguay. Ze staan gerangschikt per jaar en per land. Ook vind je erin terug hoeveel goederen Centro Andino precies verscheepte en voor wie die goederen bestemd waren.

 

foto_verzendenvangoederenfoto_verzendenvangoederenfoto_verzendenvangoederenfoto_verzendenvangoederen