logo
button homenederlandsespagnolfrancaisenglish
Wie zijn wij > Historiek

De vzw is ontstaan in 1983, toen enkele Zuid-Amerikaanse beursstudenten via de ombudsman van het RUCA in contact kwamen met Wilrijkse vrijwilligers hier die deze studenten en hun families gratis voorzien hebben van alle nodige materialen om gedurende hun studiejaren een aanvaardbaar bestaan te kunnen leiden.

Na hun terugkeer naar hun land van herkomst is het contact met de groepering gebleven en kwam van de oud-studenten de vraag om, via hen, de armsten onder hun lokale bevolking te helpen. Zo is het idee van de rechtstreekse zendingen van materialen geboren.

Sindsdien steunt Centro Andino vzw kleinschalige projecten financieel en materieel. We verzamelen allerlei kwalitatieve tweedehandse materialen zoals kleding, schoeisel, uitrusting voor volkskeukens, medische uitrusting, educatief materiaal en speelgoed. Deze goederen worden door vrijwilligers van de vzw in containers geladen en rechtstreeks verstuurd naar twee zelf gekozen coördinatoren, die op hun beurt de goederen verdelen naar betrouwbare lokale verenigingen zoals scholen, weeshuizen, ouderlingentehuizen, vrouwenverenigingen, blindeninstituten, parochies enz.